nova@zentya.sk   |   +421 915 842 336            SK
  • Novatest
    Novorodenecký genetický test
    Bezpečná voľba
    neonatálneho skríningu

Priebeh

 

 

1    Poradenstvo pred testom

2    Odber vzorky slín alebo krvi

3    Doručenie vzoriek do laboratória BGI

4    Sekvenovanie a bioinformatická analýza

5    Výsledky do 30 dní od prijatia vzorky

6    Poradenstvo po testovaní

Jednoduchý
Na testovanie je potrebný ster slín z ústnej dutiny alebo 4 kvapky krvi z jedného vpichu do päty.

Presný
Vykonáva sa pomocou technológie sekvenovania ďalšej generácie, ktorá má presnosť skríningu >99%.

Včasný
Realizuje sa už od 24 hodín po narodení.

Spoľahlivý
Vychádza z najväčšej svetovej databázy genómov a bohatých skúseností spoločnosti BGI.