nova@zentya.sk   |   +421 915 842 336            SK
  • Novatest
    Novorodenecký genetický test

Objednať test

 

Vyplňte formulár nižšie a mailom Vám príde kópia vyplnenej objednávky. Túto vytlačte a podpísanú pošlite poštou alebo jej scan/fotku emailom na nova@zentya.sk.Služba
Spôsob platby


Ochrana osobných údajov


 
Informovaný súhlas/žiadanka

informovaný súhlas/žiadanka

Objednávka [PDF]

objednávka [PDF]