nova@zentya.sk   |   +421 915 842 336            SK
  • Novatest
    Novorodenecký genetický test
    Aby každé dieťa
    mohlo rozvinúť svoj
    plný potenciál

O spoločnosti BGI

Cieľom spoločnosti je uplatniť rozvinuté výskumné kapacity v oblasti genetiky a rozsiahlu vybudovanú globálnu sieť na riešenie zdravotných problémov na celom svete. Sme odhodlaní zvyšovať povedomie o genetickom zdraví a znižovať výskyt závažných ochorení tým, že ponúkame široké spektrum presných, spoľahlivých a cenovo dostupných genetických testov a služieb molekulárnej diagnostiky.

Viac ako 2 000 partnerov vo viac ako 50 krajinách na celom svete poskytuje náš test NIFTY™, ktorý je vedúcim neinvazívnym prenatálnym testom na trhu. Od augusta 2015 sme spracovali viac ako 600 000 vzoriek, čo znamená, že NIFTY™ je vo svete najdôveryhodnejšou metódou neinvazívneho prenatálneho testovania (NIPT).

Naše produktové portfólio zahŕňa tiež tieto testy:

Vista™ – skríningové testy nositeľov

Nifty™ – neinvazívny prenatálny skríning

Sentis™ – skríningové testy a testy na cielenú liečbu zhubných nádorových ochorení

Viac informácii nájdete na stránke www.bgi.com

Spoločnosť BGI bola založená v roku 1999 s víziou využitia genomiky v prospech ľudskej rasy. Spoločnosť je v súčasnosti najväčšou organizáciou na svete pôsobiacou v oblasti genomiky.

Spoločnosť BGI zahŕňa neziskové výskumné inštitúcie aj komerčné útvary ponúkajúce aplikácie na sekvenovanie. Spolu so svojimi pridruženými spoločnosťami, BGI Americas a BGI Europe, spoločnosť BGI založila partnerstvá a spolupracuje s poprednými akademickými a vládnymi výskumnými inštitúciami, ako aj globálnymi biotechnologickými a farmaceutickými spoločnosťami, s cieľom podporovať rôznorodé programy súvisiace so zdravím, poľnohospodárstvom, životným prostredím a príbuznými oblasťami.

Prostredníctvom kombinácie vysoko priepustných (high-throughput), nákladovo efektívnych platforiem v oblasti genomiky, svojho rozsiahleho súboru vzoriek a skladovacej kapacity, prepracovanej bioinformatickej analýzy a záväzkom šíriť vzdelanie chce spoločnosť BGI zabezpečiť, aby výsledky dosiahnuté v oblasti genomiky a technológií slúžili všetkým.